Баянхонгор утаагүй аймаг болох 4 жилийн зорилт дэвшүүллээ

  Баянхонгор аймгийг 2022 он хүртэл агаарын бохирдлыг бууруулах алсын хараа, зорилгод хүрэх хамтарсан үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулах зорилгоор НҮБ-ын Хүүхдийн сангаас Швейцарын х.

Эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдсан иргэд төрийн түшээдээ талархал илэрхийллээ

УИХ-ын гишүүн М.Билэгтийн санаачилгаар Баянхонгор аймгийн төв эмнэлгийн нарийн мэргэжлийн эмч нар хэд хэдэн сумын иргэд, малчдад тусламж үйлчилгээ үзүүллээ. Ингэхдээ нарийн мэргэжлийн эмч нарын баг,.

Эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдсан иргэд төрийн түшээдээ талархал илэрхийллээ

  УИХ-ын гишүүн М.Билэгтийн санаачилгаар Баянхонгор аймгийн төв эмнэлгийн нарийн мэргэжлийн эмч нар хэд хэдэн сумын иргэд, малчдад тусламж үйлчилгээ үзүүллээ. Ингэхдээ нарийн мэргэжлийн эмч на.

Баянхонгор аймгийн Уул уурхайн зөвлөгөөн болов

            Баянхонгор аймгийг хөгжүүлэх эдийн засгийн тэргүүлэх гурван салбарын нэгт уул уурхайн салбар ордог. Орон нутгийн геодизийн нөхцөл ба.

Баянхонгор аймаг дахь төрийн аудитын газар: Ёс зүйн дүрмийн сургалт зохион байгуулав.

  Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2019 онд баталсан дотоод сургалтын төлөвлөгөөний дагуу шинээр батлагдсан “Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-и.

Баянхонгорчууд УТААГҮЙ БАЯНХОНГОР төсөл хэрэгжүүүлэхээр боллоо

  Баянхонгор аймгийг 2022 он хүртэл агаарын бохирдлыг бууруулах алсын хараа, зорилгод хүрэх хамтарсан үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулах зорилгоор НҮБ-ын Хүүхдийн сангаас Швейцарын х.

Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зорилгоор 88 сая төгрөгийн санхүүжилттэй 9 төсөл энэ онд Баянхонгор аймагт хэрэгжихээр шалгарав

  Аялал жуулчлалын салбар нь жилээс жилд өргөжин тэлж, ажлын байрыг нэмэгдүүлж, орлогын шинэ эх үүсвэрийг бий болгож байна. Энэ нь орон нутгийн иргэд нутгийн онцлогт зан заншил, соёл, өв у.

Сумдын ЗДТ газрын дарга нарт 2018 оны СТА-ын дүгнэлт, 1-р улиралд хийсэн нийцлийн аудитын дүнг танилцуулж хэлэлцүүлэг хийв.

  Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Сумдын ЗДТГ-ын дарга нарт 2019.04.12-ны өдөр Төсөв захирагчдын  /ТШЗ, ТТЗ/ 2018 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүн, гарсан зөрчил түүнийг .

“Архив, албан хэрэг хөтлөлт” сэдвээр дотоод сургалт зохион байгуулав.

  Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дотоод сургалтын төлөвлөгөөний дагуу 2019 оны "Аудитыг баримтжуулах бодлого, арга зүйг боловсронгуй болгож, төлөвшүүлэх жил"-ийн ажлын хүрээнд.

Баянхонгор аймаг дахь төрийн аудитын газрын хийж гүйцэтгэсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт

ФАЙЛЫГ ҮЗЭХБаянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газрын хийж гүйцэтгэсэн Төсвийн шууд болон төвлөрүүлэн захирагчдын Санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт .

Жиргээ

Facebook хуудас

Санал асуулга

© 2011 - 2019 Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.