Баянхонгор аймаг дахь төрийн Аудитын газар- Аудитын нээлт хийлээ.

2019-02-06 14:14 370 admin

ҮАГ-ын нэгдсэн удирдамжаар “Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүн” болонн “Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт”-д хийх нийцлийн аудитын нээлтийг хийж аудитын төлөвлөгөө хөтөлбөрийг танилцуулав. Аудитын нээлтэд Тэргүүлэх аудитор, аудитын менежер, аудитын багийн гишүүд болон аймгийн Засаг дарга, аймгийн ЗДТГ-ын дарга, ЗДТГ-ын ХОХБТХ-ийн дарга, СТСХ-ийн мэргэжилтнүүд оролцлоо.

Жиргээ

Facebook хуудас

Санал асуулга

© 2011 - 2019 Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.